Verbeter het rendement van projecten met BIM

Jullie organisatie beschikt waarschijnlijk over meerdere bronsystemen om projectinformatie zoals specificaties, kosten en planningen te beheren. Cadvisual beschikt over de expertise en de oplossingen om jullie gegevensbronnen middels BIM op integrale wijze met elkaar te verbinden. Deze samengestelde BIM-data vormen de ‘single source of truth’ om meerdere bedrijfsprocessen van dienst te zijn. Zo zal iedereen doorlopend goed geïnformeerd zijn waardoor de uitvoering van je projecten efficiënter en beter verlopen.

Met BIM echt doeltreffend
plannen en organiseren

‘Elk project is uniek’, wordt vaak gezegd. Daar zijn we het volledig mee eens: ieder ontwerp of situatie is uniek; maar dit hoeft standaardisatie niet in de weg te staan. Samen brengen we jouw overeenkomstige processen en gegevensbehoefte in kaart. Vervolgens begeleiden wij jullie projectorganisatie om praktijk gericht met BIM gebaseerde project management oplossingen te werken.


Personeel
efficiënt inplannen

Volgens ons is het ideale computersysteem een systeem dat alle aspecten van een bedrijf bij elkaar samenbrengt en combineert. Daar hoort ook zeker het personeelsbeleid bij. Een efficiënte planning van personeel en resources zoals materieel en materiaal is bepalend voor het rendement van bouwprojecten

Kosten
besparen

Door bouwtrajecten te digitaliseren, wordt het volledige traject transparant. Het is duidelijk hoeveel uur er gewerkt moet worden, welke materialen benodigd zijn en wat die materialen kosten.

Echt duurzaam
bouwen

Automatisering werkt duurzaamheid in de hand. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is het zeker wel het geval wanneer je verschillende processen met elkaar combineert.

Digitaliseren
en sneller werken

Er wordt vaak slechts een fractie van de mogelijkheden gebruikt. Wij streven naar een overzichtelijk, transparant en praktisch systeem, waar iedere betrokken partij binnen een project baat bij heeft.


Hoe integreren?

Het belangrijkste voordeel van een goed ingericht BIM is dat alle betrokken partijen probleemloos met elkaar kunnen communiceren. Iedereen heeft toegang tot de informatie die voor hem of haar van toepassing is, waardoor er geen miscommunicatie kan ontstaan. Dankzij deze holistische benadering werkt iedereen binnen het BIM met de juiste en actuele projectinformatie. Maar hoe integreer je dit binnen je organisatie? Laat CadVisual helpen.

Waarom BIM?

Vooral voor de bouw uitvoering biedt BIM een aantal belangrijke voordelen. Zo zal elke ketenpartner duidelijk geïnformeerd zijn wanneer én waar ze in actie moeten komen. De actuele tijdsplanning is ieder moment visueel inzichtelijk, ook vanuit het BIM. Hiermee worden opdrachten voor iedere onderaannemer uitgesplitst, er kan dus gericht worden ingekocht en ingepland. Zo gaat er minimale tijd verloren aan het maken of actualiseren van de planning en weet iedere partij wat er van hen verwacht wordt. Het BIM wordt zo een waardevol contractstuk en zal bijdragen in de kosten- en kwaliteitsbeheersing.


Efficient samenwerken

De kracht van het inzetten van de BIM-gebaseerde projectmanagement oplossingen van Cadvisual is dat iedere schakel in de keten aangesloten kan worden binnen het project.

De hoofdaannemer

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling. We willen slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld, met snellere en transparante communicatie.

De BIM-manager

Heb je BIM verwelkomd in je organisatie, dan is het belangrijk om een BIM-manager aan te stellen. Een BIM-manager is iemand die BIM-projecten opstart en begeleid.

De bouw coördinator

Waar de BIM-Manager verantwoordelijk is voor het BIM-systeem in zijn totaliteit, staat de BIM coördinator aan het hoofd van afzonderlijke projecten of onderdelen.

Projecten

Herken je dit? Tijdens de projectontwikkelingsfase moet je met de beperkt beschikbare gegevens de haalbaarheid onderbouwen, terwijl tijdens de projectuitvoering de hoeveelheid gegevens snel toeneemt en toch vaak te laat beschikbaar lijkt te zijn.

Wij bieden de BIM gebaseerde oplossingen om jullie bouwprojecten vroegtijdig en efficiënt te plannen, te budgetteren en te coördineren, zowel voor projectontwikkeling als projectuitvoering.