Maak van projectmanager echt een manager en geen overbelaste duizendpoot


De bouwketen in BIM

Bouwprojecten worden nooit door één en dezelfde partij uitgevoerd. Dat levert meer dan eens logistieke spanning op, die volgens ons helemaal niet nodig is. Waar op dit moment handmatig planningen worden opgevolgd door projectmanagers, die per telefoon of e-mail een seintje geven aan hun samenwerkingspartners, kan dat middels een geautomatiseerd systeem veel eenvoudiger worden beheerd. Een manager wordt dan ook echt een manager, en geen overbelaste duizendpoot.

Alles onder één dak

De kracht van het inzetten van de BIM gebaseerde project management oplossingen van Cadvisual is dat iedere schakel in de keten aangesloten kan worden binnen het project. Daardoor is alle benodigde informatie vroegtijdig beschikbaar voor de verschillende betrokken partijen. Met krachtige visualisaties zoals project simulaties en dashboards is er veel minder kans op miscommunicatie. Het is minder ad hoc giswerk, er kan gerichter ingekocht worden en door de ingebouwde tijdsplanning weet iedereen ook wanneer en waar hij aan de slag kan.

Juiste informatie op het juiste moment

Cadvisual’s slogan is ‘building lifecycle management’. Dat is waar we voor staan. We willen alle informatie van de ketenpartners bij elkaar brengen, van begin tot eind. Door alle partijen aan te sluiten op een project, weet iedereen wanneer welke materialen er gebruikt worden, welke ondernemingen actief zijn op het project en volgens welke specificaties er gebouwd moet worden. Door de werken binnen een BIM is al die informatie op één plek samengebracht. Onze visie is dat deze informatie zo goed mogelijk beschikbaar moet zijn en doen er daarom alles aan om dat voor jullie project en bedrijf optimaal in te richten. Ons doel is om iedereen over betrouwbare informatie te kunnen laten beschikken.

Soepele logistiek

Voor de bouw heeft dat een aantal voordelen. Iedere onderneming weet wanneer ze in actie moeten komen, de tijdsplanning is namelijk ieder moment opvraagbaar. De opdrachten voor iedere onderaannemer staan uitgesplitst, er kan dus heel gericht worden ingekocht en ingepland. Zo gaat er minimale tijd verloren aan het maken of wijzigen van een planning en weet iedere partij wat er van hen verwacht wordt. Belangrijk bijkomend voordeel is dat de voortgangsregistratie veel efficienter te onderhouden is, waarmee alle stakeholders van leverancier tot management de actuele stand van het werk weten. Afwijkingen worden vroegtijdig inzichtelijk en worden zo een kans op verbetering. Zo zal BIM daadwerkelijk bijdragen om samen met alle bouwpartners een succesvol project te realiseren.  


Efficient samenwerken

De kracht van het inzetten van de BIM-gebaseerde projectmanagement oplossingen van Cadvisual is dat iedere schakel in de keten aangesloten kan worden binnen het project.

De hoofdaannemer

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling. We willen slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld, met snellere en transparante communicatie.

De BIM-manager

Heb je BIM verwelkomd in je organisatie, dan is het belangrijk om een BIM-manager aan te stellen. Een BIM-manager is iemand die BIM-projecten opstart en begeleid.

De BIM Coördinator

Waar de BIM-Manager verantwoordelijk is voor het BIM-systeem in zijn totaliteit, staat de BIM coördinator aan het hoofd van afzonderlijke projecten of onderdelen.