Een team creëren dat echt samenwerkt aan het project


BIM als bouwcoördinatie model

Met goede projectinformatie kun je iedereen tijdig en correct informeren waardoor het bouwproces efficiënter zal verlopen. Hiervoor is meer nodig dan een statisch 3D ontwerpmodel van de beoogde eindsituatie: voor een goede samenwerking op de bouwplaats wil je immers ook de onderlinge afstemming tussen de bouwpartners in beeld hebben. Cadvisual deelt graag hun ervaring met jou.

BIM voor bouwprocessen

Om tot een goede bouwcoördinatie te komen is het belangrijk dat de werkvoorbereiding een goed beeld heeft van ondermeer de leveringsafspraken, bouwmethodiek en planning. Door de complexiteit van deze integrale benadering is niet ongebruikelijk dat dit in losse software systemen georganiseerd wordt. Ontwerp, planning en budgettering gaan natuurlijk over het zelfde project, maar worden veelal door verschillende personen of afdelingen uitgewerkt. Cadvisual ziet juist voor deze multidisciplinaire afstemming een bredere rol voor BIM weggelegd. Daarvoor bieden wij slimme oplossingen aan die bereikbaar zijn voor elk type bouwproject of bouwonderneming.

BIM gaat over mensen

Toegegeven, het digitaal laten samenwerken van afdelingen die niet gewend zijn om met BIM te werken is een uitdaging. Waarom zou je als projectcoördinator met BIM werken? Het was immers altijd iets van de ontwerpafdeling, niet voor uitvoering. Niet vreemd dus dat de meerwaarde nog niet herkend werd en de adaptatie langzaam verliep, ondanks dat de BIM oplossingen voor projectcoördinatie al lang bestaan. Lees bijvoorbeeld ons blog over een praktijktoepassing uit 2007 hoe BIM als 4D planning door Cadvisual is ingezet bij de realisatie van A2-landtunnel bij Vleuten.  

Geen vernieuwing zonder aanleiding

Echter door de recente marktontwikkelingen variërend van woningtekorten, circulariteit, stikstofproblematiek en kwaliteitsrichtlijnen vertragen vergunningstrajecten en lopen de aannemers meer risico’s. Daardoor is betere projectinformatie noodzakelijk en urgent geworden.

In de afgelopen decennia heeft de bouwwereld zich bewezen als een flexibele en ook innovatieve sector. Hoewel niet altijd vrijwillig, worden veranderingen snel omarmt als dit verplicht wordt of rendement biedt. De maatschappelijke trends leiden zo tot nieuwe bouwmethodieken zoals modulair en prefab bouwen, hoogbouw en woningverduurzamingsconcepten, terwijl ook de risicovolle grootschalige projecten in de infra- en railwereld om betere projectinformatie vragen. Juist deze trends zijn duidelijk gebaat bij de digitalisering van de bouwprocessen.  

Slimmer bouwen

Met de vernieuwende bouwprocessen, wordt ook een bredere inzetbaarheid van BIM voor uitvoeringscoördinatie ontdekt: het snel en slim geautomatiseerd plannen en begroten van bouwprojecten wordt nu vanzelfsprekend, juist om de veelal complexere bouwprocessen mogelijk te kunnen maken. Schaalbaarheid, snelheid en duidelijkheid leiden tot de benodigde afstemming tussen die verschillende afdelingen van werkvoorbereiding, planning en calculatie. Cadvisual legt je graag uit hoe tot deze slimmere digitale bouwcoördinatie te komen.


De hoofdaannemer

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling. We willen slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld, met snellere en transparante communicatie.

De BIM-manager

Heb je BIM verwelkomd in je organisatie, dan is het belangrijk om een BIM-manager aan te stellen. Een BIM-manager is iemand die BIM-projecten opstart en begeleid.

De bouwcoördinator

Waar de BIM-Manager verantwoordelijk is voor het BIM-systeem in zijn totaliteit, staat de BIM coördinator aan het hoofd van afzonderlijke projecten of onderdelen.