Gebruik BIM als krachtige gegevensbron voor efficiënte procesbegeleiding


BIM in je bedrijf levert tijd en geld op

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling voor slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld door snellere en transparante communicatie mogelijk te maken. We zien overal om ons heen bedrijven ontstaan die online communicatie mogelijkheden met open armen verwelkomen, van retailers als CoolBlue en BOL.com tot vliegtuigmaatschappijen en zelfs schoolkantines maken gebruik van de techniek voor het beheren van hun voorraden en kasregisters.

De bouwwereld kan dat ook

Het verwondert ons dan ook dat de bouw hierop achterblijft. Hier blijft iedereen nog werken vanuit zijn eigen eilandje, met zijn eigen systemen en administratieve tools, handmatige planningen en mondelinge overdrachten. Dat is traag, omslachtig en werkt gegarandeerd fouten in de hand. Er is zoveel winst te behalen als bouwbedrijven gebruikmaken van Building Information Modelling (BIM).

De bouwwereld hoeft niet achter te blijven bij ketendigitalisering. Bouwpartners en toeleveranciers hebben vaak ook al geïnvesteerd in digitalisering zoals online product informatie of ERP voorraad systemen. Waar het ontbreekt is de verbinding met elkaar en voor de hoofdaannemer. Cadvisual laat u graag ervaren hoe deze verbinding middels onze BIM project management oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

Misvatting over de naam BIM

Eigenlijk doet de naam BIM tekort aan de kracht en impact van het potentieel. Veelal wordt BIM beperkt tot de inzet bij het ontwerp- en engineeringsproces, zoals de wellicht bekende 3D ‘clashcontroles’. Cadvisual zet BIM ketenbreed in om een project van begin tot het eind te coördineren. De BIM gebaseerde project management oplossingen van Cadvisual vormen een krachtige gegevensbron voor efficiënte procesbegeleiding bij de realisatie van bouwwerken. Materiaalbenodigdheden per stap, de tijdsplanning van de afzonderlijke partijen en ook de kostenbewaking voor een project worden doorlopend geregistreerd en bewaakt.

BIM in je bedrijf

BIM gaat dus breder dan alleen de ontwerp- en engineeringsafdeling. Cadvisual zal de relevante bronsystemen van jouw project management organisatie met BIM verbinden, waarmee gegarandeerd nieuwe mogelijkheden en inzichten ontstaan. Zo wordt de calculatie visueel met BIM onderbouwd en is het planningsproces vroegtijdig te simuleren en optimaliseren. Natuurlijk gebeurt dit datagestuurd, dus daarom zijn niet alleen de afroepstaten en inkoop inzichtelijk, ook de tussentijdse prestaties van projecten zijn doorlopend inzichtelijk (via EVA, CPI, SPI etc)

Een bijkomend voordeel van standaardisatie van je project management via BIM is dat project overstijgende statistieken automatisch beschikbaar komen in onze portfolio management oplossing: zo kunnen alle historische projecten geanalyseerd worden om nieuwe projecten sneller en slimmer te kunnen onderbouwen, zodat deze aanbiedingen niet alleen concurrerend zijn, maar meer zullen opbrengen!


De hoofdaannemer

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling. We willen slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld, met snellere en transparante communicatie.

De BIM-manager

Heb je BIM verwelkomd in je organisatie, dan is het belangrijk om een BIM-manager aan te stellen. Een BIM-manager is iemand die BIM-projecten opstart en begeleid.

De bouwcoördinator

Waar de BIM-Manager verantwoordelijk is voor het BIM-systeem in zijn totaliteit, staat de BIM coördinator aan het hoofd van afzonderlijke projecten of onderdelen.