Met minimale veranderingen grote voordelen behalen in kosten, tijd en organisatie


De ontwerpcoördinatie en BIM

De inzet van 3D BIM voor de ontwerpcoördinatie is voor steeds meer projecten gangbaar geworden. De voordelen zoals inzichtelijke projectvisualisaties en clashcontroles voor afstemming van de engineeringsdisciplines zoals constructies en installatietechniek zijn inmiddels bekend.

Bouw informatie als model

Cadvisual verwelkomt de toenemende inzet van BIM als bouw informatie model waarbij gegevens over de toegepaste elementen en materialen worden opgenomen. Hiermee wordt de project informatie gestructureerd en kan alle data snel visueel inzichtelijk worden gemaakt. De compleetheid en consistentie van de BIM data neemt hierdoor toe: zo kan het BIM letterlijk als contractstuk worden ingezet.

Impact op de organisatie

Het is niet ongewoon dat nog niet iedereen overtuigd is van de inzet van deze nieuwe werkmethoden met BIM. Betere en inzichtelijke BIM modellen helpen echter bij de adaptatie en het vertrouwen in het digitaal samenwerken. Dit kan relevante projectgegevens op een herkenbare en betekenisvolle manier met het 3D BIM te onderbouwen. Cadvisual helpt de werkprocessen zo in te richten dat relevante informatie correct verzameld én weer gedeeld kan worden als betekenisvolle datavisualisaties vanuit 3D BIM, dynamische grafieken of gewoon de vertrouwde MS Excellijsten.

Meer uit BIM

Je bimt niet alleen om te ontwerpen, maar juist om buiten écht te gaan bouwen. Een bouwonderneming rendeert door faalkosten en risico’s te verkleinen en rendement van projecten te vergroten. Wij leggen graag uit hoe je meer uit BIM kunt halen, juist door het BIM vanuit de ontwerpfase ook slim in te zetten voor andere bouwfasen, zoals haalbaarheidsstudies of uitvoeringscoördinatie.


De hoofdaannemer

Bij Cadvisual hebben we een duidelijke doelstelling. We willen slimmer digitaal samenwerken in de bouwwereld, met snellere en transparante communicatie.

De BIM-manager

Heb je BIM verwelkomd in je organisatie, dan is het belangrijk om een BIM-manager aan te stellen. Een BIM-manager is iemand die BIM-projecten opstart en begeleid.

De bouwcoördinator

Waar de BIM-Manager verantwoordelijk is voor het BIM-systeem in zijn totaliteit, staat de BIM coördinator aan het hoofd van afzonderlijke projecten of onderdelen.