Binnen de hele keten werkt iedereen met actuele projectinformatie


Waarom BIM?

Na 20 jaar ontwikkeling is BIM een synoniem geworden digitale samenwerking in de bouwwereld. BIM is vooral bekend als transitie van 2D bouwtekeningen naar 3D bouw informatie modellen voor ontwerp en engineering. Cadvisual ziet BIM vooral als ‘bouw informatie management’ proces en optimaliseert deze informatierijke ontwerpmodellen om het rendement van de realisatie van bouwprojecten te verbeteren.

Functionaliteiten

Jullie organisatie beschikt waarschijnlijk over meerdere bronsystemen om project informatie zoals specificaties, kosten en planningen in te beheren. Cadvisual beschikt over de expertise en de oplossingen om jullie gegevensbronnen middels BIM op integrale wijze met elkaar te verbinden. Deze samengestelde BIM data vormt de ‘single source of truth’ om meerdere bedrijfsprocessen van dienst te zijn. Zo maken onze oplossingen het onder meer mogelijk om vroegtijdig en snel de haalbaarheid van projecten door te rekenen, uw uitvoeringsplanning te optimaliseren en doorlopend uw planning en budgetten integraal te bewaken.


Planning en beheer

Het belangrijkste voordeel van een goed ingericht BIM is dat alle betrokken partijen probleemloos met elkaar kunnen communiceren. Iedereen heeft toegang tot de informatie die voor hem of haar van toepassing zijn, waardoor er geen miscommunicatie kan ontstaan. Dankzij deze holistische benadering werkt iedereen met de BIM gerelateerde projectinformatie. Daarmee zijn doorlopend automatische rapportages beschikbaar voor alle stakeholders: van afroepstaten voor leveranciers tot live project dashboards voor het management. Zo ontstaan vele toepassingsgebieden.

Laten we eens een aantal eigenschappen toelichten op het gebied van personeel, kosten, duurzaamheid en digitalisering.

Personeel
efficiënt inplannen

Volgens ons is het ideale computersysteem een systeem dat alle aspecten van een bedrijf bij elkaar samenbrengt en combineert. Daar hoort ook zeker het personeelsbeleid bij.

Kosten
besparen

Door bouwtrajecten te digitaliseren, wordt het volledige traject transparant. Het is duidelijk hoeveel uur er gewerkt moet worden, welke materialen benodigd zijn en wat die materialen kosten.

Echt duurzaam
bouwen

Automatisering werkt duurzaamheid in de hand. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is het zeker wel het geval wanneer je verschillende processen met elkaar combineert. Kijk eens naar je eigen bedrijf.

Digitaliseren
en sneller werken

Overstappen naar een BIM kan op veel verschillende niveaus. Veel aannemers gebruiken hun BIM eigenlijk alleen als middel om de benodigde bouwmaterialen te berekenen en te zien wat het kostenplaatje is.