Sneller zaken doorrekenen door inzichtelijk te maken


Digitalisering

De bouwsector moet digitaliseren zoals andere sectoren al voor zijn gegaan. Juist het locatie gebaseerd bouwen met steeds wisselende oplossingen en ketenpartners maakt de ketendigitalisering een flinke opgave. Gelukkig is er wereldwijd gewerkt aan ‘open BIM informatie standaarden’ en sluiten steeds meer lokale marktconforme standaarden hier op aan. Zo kan Cadvisual je laten zien hoe je met deze standaarden (zoals IFC, BIMbasisILS en NL-SfB) slim en geautomatiseerd kunt plannen en begroten. Waar het werken met standaarden voorheen tijdsrovend was, zal het je nu helpen om sneller zaken door te rekenen en inzichtelijk te maken!

Thema’s

Om de wisselende samenstellingen van bouwteams met een grote diversiteit aan oplossingen toch te kunnen digitaliseren is standaardisatie van processen en gegevens nodig. Die gegevens heb je nu al in huis binnen je afdelingen zoals de werkvoorbereiding of calculatie afdeling. We zullen je organisatie helpen om het BIM beter te gaan benutten door de huidige werkprocessen te automatiseren: meestal zijn beperkte aanpassingen in de werkafspraken al voldoende. Zo helpen we jullie stapsgewijs om BIM steeds beter en breder te benutten voor meerdere thema’s zoals planning, kostenbeheersing, duurzaamheid etc.

Gegevens ordenen

Je zult merken dat de BIM kwaliteit steeds relevanter en daarmee ook waardevoller wordt. Met onze oplossingen zul je meer waarde uit de BIM data en je project informatie halen. Daarvoor zullen informatie richtlijnen worden afgesproken, zodat project informatie herbruikbaar en vergelijkbaar wordt. Bij BIM noemen we dit de ‘informatie leveringsspecificatie’ (ILS) zoals toegepast in de BIMbasisILS. Een ILS geldt niet alleen voor BIM, maar ook voor informatie uitwisselingen met andere bronsystemen. Onze oplossingen zullen je helpen om zo efficiënt mogelijk tot betrouwbare project informatie te komen voor onder meer genoemde thema’s.

Visie eigenaarschap van data

Cadvisual [JW1] kan u uitleggen hoe software en data gescheiden gehouden kunnen worden. Waarom is dat belangrijk? vraag je wellicht af. Cadvisual beoogt hiermee het ‘eigenaarschap’, de ‘inzetbaarheid’ en de ‘beschikbaarheid’ van je bedrijfsinformatie te borgen en dat is belangrijk, vooral voor jou!

Soms heb je het niet in de gaten, maar er zijn software systemen die je wel de functionaliteit bieden (bijvoorbeeld een rapport), maar vervolgens niet jouw eigen brongegevens en de resultaten als data met je terug delen. Jouw data zit dan gevangen in dat systeem, waardoor je een andere ketenpartner er niet mee direct digitaal mee kunt laten werken. Nu zijn we wel gewend om PDF’jes over te typen, maar dat is natuurlijk frustrerend, tijdrovend en vooral foutgevoelig.

Daarom zorgen onze oplossingen er voor dat al je data niet alleen ingelezen kan worden, maar ook weer als geordende data gedeeld kan worden. Natuurlijk bepaal jij wanneer en met wie jij dat wil doen. Onze ervaring is dat je stakeholders niet sneller en goedkoper voor jou kunnen werken, maar dat ze je ook gestructureerd informatie terug kunnen delen om jouw BIM verder te verrijken. Digitaal werken vraagt in aanvang om enig doorzettingsvermogen, maar levert al snel veel rendement op!


(Voor de BIM geïnteresseerden: Dit kan door de inzet van open BIM standaarden, maar dit betekent natuurlijk niet dat je BIM data zomaar ‘openbaar’ is, sterker nog, je kunt juist heel goed inregelen wie wanneer wat mag zien.))


Personeel
efficiënt inplannen

Volgens ons is het ideale computersysteem een systeem dat alle aspecten van een bedrijf bij elkaar samenbrengt en combineert. Daar hoort ook zeker het personeelsbeleid bij.

Kosten
besparen

Door bouwtrajecten te digitaliseren, wordt het volledige traject transparant. Het is duidelijk hoeveel uur er gewerkt moet worden, welke materialen benodigd zijn en wat die materialen kosten.

Echt duurzaam
bouwen

Automatisering werkt duurzaamheid in de hand. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is het zeker wel het geval wanneer je verschillende processen met elkaar combineert.