Beter sturen op de planning en de kosten binnen je projecten


Kosten

Door bouwtrajecten te digitaliseren, wordt het volledige traject transparant. Het is duidelijk hoeveel uur er gewerkt moet worden, welke materialen benodigd zijn en wat die materialen kosten.

Het klinkt logisch: betrouwbare en actuele project informatie maakt beter projectmanagement gemakkelijker en efficienter. Goede informatie helpt immers om beter onderbouwde besluiten te nemen. Het ontbreken van (de samenhang van) actuele project gegevens blijkt toch nog vaak voor te komen. Cadvisual zal je helpen om je bronsystemen te verbinden om zo beter te kunnen sturen op de planning en de kosten in je projecten.    

Materieel en materialen

Vanuit de BIM gebaseerde project management oplossingen van Cadvisual wordt automatisch berekend wanneer welke materialen benodigd zijn. En wie deze moeten leveren en monteren. Ook als er wijzigingen in de planning zijn doorgevoerd kunnen automatisch actuele afroepstaten worden gegenereerd.

Locatie

De bouwplaatskosten en logistiek zijn belangrijke kostenposten in een bouwproject. Cadvisual zal je begeleiden hoe deze middels BIM inzichtelijk en geoptimaliseerd kunnen worden. Een actuele meerwaarde van het meenemen van de materialen en het materieel in de BIM planning is dat ook de CO2-uitstoot van het bouwproces berekend zou kunnen worden. Ook biedt BIM mogelijkheden om de juiste momenten te bepalen wanneer kwaliteitsborging moet plaatsvinden in het kader van de wet kwaliteitsborging (WKB): je KAM adviseur wil immers op tijd weten wanneer de wapening geïnspecteerd moet worden.

Bedrijfsbelangen

Projecten brengen risico’s met zich mee en zijn samen bepalend voor de totale bedrijfsresultaten. Cadvisual kan je organisatie BIM gebaseerde portfolio management oplossingen bieden om de actuele standen en resultaten van alle lopende projecten te bewaken en historische projecten te analyseren. Juist door de inzet van BIM wordt project informatie vergelijkbaar en kun je middels portfolio management dashboards leren van voorgaande projecten om toekomstige projecten nog efficiënter en dus winstgevender te kunnen maken.

Vervolgens kan Cadvisual je adviseren hoe ook na oplevering van je project nóg meer waarde uit je inmiddels ‘as built’ verrijkte BIM kunt halen door deze in te zetten voor service- en onderhoudsdiensten of facility- en assetmanagement. Zo helpen wij je om 3x meer waarde uit BIM te halen: bij realisatie, oplevering én beheer.  


Personeel
efficiënt inplannen

Volgens ons is het ideale computersysteem een systeem dat alle aspecten van een bedrijf bij elkaar samenbrengt en combineert. Daar hoort ook zeker het personeelsbeleid bij.

Echt duurzaam
bouwen

Automatisering werkt duurzaamheid in de hand. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is het zeker wel het geval wanneer je verschillende processen met elkaar combineert.

Digitaliseren
en sneller werken

Er wordt vaak slechts een fractie van de mogelijkheden gebruikt. Wij streven naar een overzichtelijk, transparant en praktisch systeem, waar iedere betrokken partij binnen een project baat bij heeft.