Houdt je team goed geïnformeerd door alle afspraken te verbinden


Personeel en resources

Een efficiënte planning van personeel en resources zoals materieel en materiaal is bepalend voor het rendement van bouwprojecten. Voor uw personeel en onderaannemers is prettiger werken als ze vroegtijdig weten waar ze wanneer moeten werken zonder dat er onverwachte wijzigingen in de planning ontstaan.

Planning

Vanuit het BIM is immers de ‘wat en waar’ bekend, dus door deze te verrijken met de ‘wie en wanneer’, ontstaat een duidelijke visualisatie van de planning. Met de BIM gebaseerde project management oplossingen van Cadvisual kunnen vroegtijdig en geautomatiseerd uitvoeringsvarianten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Hierbij kunnen lean principes worden toegepast, waarbij bouwpartners hun inbreng kunnen leveren hoe zij zo efficiënt mogelijk binnen jullie project kunnen werken. Alle werkafspraken en leveringen worden verbonden met BIM. Dit biedt uitgebreide visualisatie en rapportage mogelijkheden zodat iedereen goed geïnformeerd zijn of haar taken kan verrichten.

Van sturen naar controleren

Een bekend uitgangspunt is dat je alleen moet plannen wat je ook gaat bewaken; anders weet je immers niet of je afwijkt van je plan. Daarom bieden de oplossingen van Cadvisual slimme online voortgangregistratie oplossingen om afwijkingen vroegtijdig te constateren en bij te sturen. Door de registratie van de projectvoortgang heel gemakkelijk te maken of zelfs volledig te automatiseren, gebeurt het ook. Zo beschikt iedereen systematisch van aanvang tot oplevering van het werk over de actuele stand en nog te verrichten taken.

Mensenwerk staat centraal

Elke projectdeelnemer heeft er belang bij om efficiënt te kunnen werken. Slimme geautomatiseerde lean planningsmethodieken maken gebruik van de BIM informatie om de inzet van personeel en middelen zo optimaal mogelijk in te plannen. Hiermee wordt een belangrijk fundament gelegd voor datagestuurde processen, maar ook voor gemotiveerd personeel en een prettige werksfeer. Digitaal project management met BIM wordt een relevant middel om je hogere bedrijfsdoelstellingen te behalen. 


Kosten
besparen

Door bouwtrajecten te digitaliseren, wordt het volledige traject transparant. Het is duidelijk hoeveel uur er gewerkt moet worden, welke materialen benodigd zijn en wat die materialen kosten.

Echt duurzaam
bouwen

Automatisering werkt duurzaamheid in de hand. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is het zeker wel het geval wanneer je verschillende processen met elkaar combineert.

Digitaliseren
en sneller werken

Er wordt vaak slechts een fractie van de mogelijkheden gebruikt. Wij streven naar een overzichtelijk, transparant en praktisch systeem, waar iedere betrokken partij binnen een project baat bij heeft.