Wat is 4D?

Nu 2D tekenen en 3D modelleren bij ontwerp en engineering gangbaar zijn geworden is het toevoegen van tijd en locatie gebonden informatie een volgende logische stap om deze data in te zetten in bouwproces, ook wel 4D genoemd.

Door het samenbrengen van de activiteitenplanning en 3D modellen ontstaat een bouwproces simulatie waarmee het bouwproject management doorlopend over actuele sturingsinformatie kan beschikken. Omdat daarbij ook de omgeving, tussentijdse situaties en de inzet van materieel en personeel wordt opgenomen ontstaat een dynamisch project informatie model waarmee gestuurd kan worden op tijd, kosten, veiligheid en kwaliteit van het te realiseren project.

Middels regelmatige registratie van de voortgang over deze onderwerpen wordt een digitaal logboek en digitaal opleverdossier van projecten gerealiseerd. 4D plannen en 4D projectmanagement vormt de basis van virtueel bouwen en de input voor ‘digital twins’.

4D maakt data gestuurde projecten mogelijk waarmee stakeholders op passende wijze geïnformeerd kunnen worden via op feiten gebaseerde visuele bouwproces simulaties en rapportages via mobiele apps, mixed reality of dashboards.

Cadvisual is leverancier van 4D software en kan genoemde werkmethodieken implementeren via training en praktijkgerichte ondersteuning.