Wat is BIM beheer?

Het informatie beheer voor asset management vraagstukken binnen de gebouwde wereld vraagt om een andere inrichting dan de ontwerp- en realisatiefase gebruikt. Zo vroeg mogelijk in het bouwproces dient de opdrachtgever of beoogde eindgebruiker van de te realiseren projecten zich uit te spreken over de informatie behoefte waarmee gestuurd kan worden op het gebruik en exploitatie van het opgeleverde project.

De project informatie dient namelijk aansluiting te krijgen met de bestaande tools van de opdrachtgever en eindgebruikers voor het beheer en exploitatie van de assets. deze principes gelden voor alle sectoren.

Cadvisual specialist in open BIM

Cadvisual heeft zich gespecialiseerd in de vanaf 2021 verplichte verantwoording voor woningcorporaties van de GO m2 (gebruiksoppervlakten), woningwaarderingsberekeningen en meerjarenonderhoudsbegrotingen.

Daar waar projecten maar één oplevering kennen, hebben beheerprocessen juist te maken met het starten en opleveren van vele projecten in één geïntegreerd asset management model. Door de sector standaarden op te nemen in de open BIM standaarden ontstaat een uniek dynamisch datamodel (c.q. ‘digital twin’) waar alle interne én externe ketenpartners doorlopend over de meest actuele asset data kunnen beschikken.

Cadvisual is leverancier van online asset informatie management software (EDMmodelserver) en kan als adviseur de genoemde datamodellen ontwikkelen en de werkprocessen implementeren inclusief het faciliteren of implementeren van de online  oplossingen.